Beth sydd gan letygarwch i’w gynnig

Mae Kate Nicholls, Prif Swyddog Gweithredol Lletygarwch y DU, yn sôn am y sector lletygarwch a’r gwahanol gyfleoedd sydd ar gael.

Mae’r sector lletygarwch yn amrywiol o ran gweithlu a chyrhaeddiad. Nid yn unig yn amrywiol o ran rhyw, gyda’r diwydiant yn cyflogi mwy o fenywod na dynion, mae gan letygarwch hefyd y potensial i ddiwallu anghenion gwahanol fel ffyrdd o fyw ac oedran. Mae hynny’n golygu y gallwch ddod o hyd i swydd werth chweil a chyffrous yn y sector, beth bynnag yw’ch amgylchiadau.

Yn ein sector, byddwch bob amser yn cael y cyfle i ddysgu mwy i adeiladu ar eich sgiliau a’ch profiad. Rydym yn hyrwyddo sgiliae trosglwyddadwy ac yn annog aelodau ein tîm i gyflawni mwy. Mewn lletygarwch, gallwch ddechrau eich gyrfa yn casglu gwydrau neu’n golchi llestri, ond mewn ychydig flynyddoedd byddwch yn rhedeg eich cegin eich hun, eich lleoliad eich hun, ac mewn byr amser, eich portffolio busnes eich hun.

Mae gwir feritocratiaeth, y sector lletygarwch yn gynhwysol ac mae’n cynnig swyddi ar bob lefel ym mhob rhanbarth o’r DU. Nid oes unrhyw gyfyngiad i’r hyn y gall aelodau’r tîm sy’n frwdfrydig ac uchelgeisiol gyda’r ewyllys i lwyddo eu cyflawni.

Mae Lletygarwch y DU yn hyrwyddo’r sector lletygarwch ac yn rhannu arfer gorau. Maent yn cynrychioli’r sector lletygarwch eang sy’n cwmpasu gwestai, clybiau nos, atyniadau ymwelwyr a lleoliadau hamdden eraill.

Chwilio am swydd mewn lletygarwch? Ewch i wefan Dod o hyd i swydd i chwilio am swyddi yn eich ardal leol heddiw.